”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


FÖRETAGSINTERN MBC KONFERENS

Hur göra en affärsplan för IT-företag?

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKursmål

 • Att förstå hur en affärsplan för IT-företag utformas
 • Att få kännedom om hur man bygger upp ett serviceföretag med utgångspunkt från kunderna
 • Att kunna utnyttja nya strategiska arbetsmodeller för att kunna effektivisera verksamheten
 • Att få input för att omforma den egna enheten från teknikorientering till kundorientering

Bakgrund

Affärsplanering innebär att skapa ett dokument som ger en samlad bild av IT-företaget. Det är speciellt viktig för IT-verksamhet med dess snabba produktutveckling ,korta livscyklar, hårda  konkurrens och ständigt nya möjligheter. IT-Governance inom företag måste baseras på en riktiga affärsplan som är utformad med de begrepp en företagsledning är bekväm med för att kunna satsa på och styra en IT-verksamhet. ITIL är en tankemodell för att effektivisera en IT-verksamhet. Det kräver ständig förändring av kunskap och teknik. Många verksamheter har drivits utan affärsplan, varför det kan vara dags att göra en riktig plan. Den kan omfatta hela eller delar av verksamheten  och har ett tidsperspektiv på 3-5 år.

Affärsplanen består av en analysdel där olika strategiska arbetsmodeller användes. En SWOT-analys behövs som belyser styrka och svagheter.

En planering och genomförandedel med en målhierarki från vision, affärsidé, resursbehov.

Strategisk, taktiska och operativa målområden med åtföljande aktivitetsplanering, marknadsplan, säljmodell och distributionsplan  och behov av styrsystem för uppföljning samt  en budget.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med IT-strategier på ledningsnivå. Dessa kan vara:

 • IT-chefer
 • IT-strateger
 • Ekonomer. controllers
 • Företagsledningar

Deltagarantalet är begränsat vid varje konferens för att deltaga skall få tillfälle till att dryfta egna frågeställningar. Dels med  seminarieledningen och dels med övriga deltagare.

Program

Seminariet innehåller presentationer och  diskussioner kring:

 • Affärsplanens omfattning och innehåll.
 • IT-Governance-trender
 • Hur göra en strategisk analys?
 • Lämpliga strategiska arbetsmodeller?
 • Planering och genomförande


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, ITIL, affärsplan, IT-företag, Governance


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika