”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören JanstålLobalks Corner:

Sagan om grisen som fick nytt läppstift på trynet för andra gången?

- o -

 Berndt Lobalk  Ekonomistyrningsverket vill sätta läppstift på läppstift på den feta grisen Agresso?
Computer Sweden den 4 septembercitat: Svensk förvaltning har mer eller mindre vuxit ihop. Konkurrenter rasar mot gräddfil. Gör slut på den osunda relationen.

Vad är de då som pågår? Så här ligger det till.

IT-arkitekturen.
Arkitekturen i Agresso går tillbaka till första generationer av system. i slutet av 70-talet. En hybrid av den långa kontosträngen och amerikansk Strukturteknik. Vanliga företag har istället  system anpassade för olika verksamheter, ERP-system, och ett konsolideringssystem. Kommuner och förvaltningar är ju konglomerat av väsensskilda system för sina  verksamheter.

Hybriden leder till komplikationer att realisera datatekniskt. Det ger också försämrade möjligheter till verksamhetsanpassad styrning. (En tjock gris på vanlig svenska).

Först hade systemen inte client/server arkitektur, det skrevs om i början av 90-talet. Det fick ett Windowsgränssnitt. Vi kallar det med konsulthumor att ”sätta läppstift på grisen”. Grisens feta anatomi ändrades inte.

Nytt Läppstift på gammalt läppstift.
I den nya upphandlingen ställs krav på att få en hybrid av två arkitekturer,  en hybrid som är så orationell  att realisera IT-tekniskt, att de nuvarande leverantörerna  och dess företagskunder lämnat den för länge sedan.

Då blir det bara Agresso kvar.

Citat Computer Sweden: ESV har tidigare slagit ifrån sig all kritik. Kanske har det att göra med att det tioåriga driftavtalet löper ut vid årsskiftet.

Tioåriga avtal, när vi går in i fjärde generationens system, det brukar vi konsulter säger, gör bara amatörer. Dags att döpa om det till amatörstyrningsverket?

Uppenbarligen ställs kraven av amatörer, som förälskat sig i ett system och skaffar sig möjlighet att få fortsätta att använda det genom att spruta in mera sillikon i sillikonläpparna.

Som skattebetalare också  måste man fundera över hur detta kan få fortsätta åt efter år, när det finns helt nya möjligheter. Är det kanske så att det finns flera amatörer (dvs politiker?) högre upp i den offentliga hierarkin? Jag som följt utvecklingen många år parallellt  av nya generationer av IT och styrningen i näringslivet kan bara förvånas . Där är man intresserad av att få största möjlighet till verksamhetsstyrning med den senaste IT-tekniken till lägsta möjliga pris.

Konkurrensen mellan leverantörer försäkrar detta. Heder åt Computer Sweden som belyser ”stolleprovet”. Det kanske blir slut på sagan nu?


Berndt Lobalk
070-557 10 27

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Kommentera gärna detta inlägg

Fler inlägg i Lobalks Corner

Länk
till Berndts hemsida

Sören Janstål  Se även Sir N inside.

Fyll i

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål Berndt Lobalk Corner Sir N, inside