”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


DPU's arbetsmodell för upphandling av affärssystem baserad på kärnkravspecificering

 1. Specifikation av 5-15 kärnkrav
 2. Långlista på tänkbara system 8-10 st
 3. Nedbantning till kortlista 4-5 st.
 4. Sänd intresseförfrågan till leverantörer på kortlistan
 5. Sortera inkomna intresseanmälningar i 2 högar (gå vidare resp. uteslut)
 6. Gå vidare med 2-3 leverantörer
  • Presentationer
  • Demo’s
  • Referenser
 7. Offertförfrågan till 2 leverantörer
  • Formellt
  • Detaljerad förfrågan
 8. Val av system

Steg 1-4 kan göras med en arbetsinsats om 3-30 timmar

*Ring Sören Janstål 070-727 67 95 för mer information


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: upphandling, affärssystem, kärnkrav