”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören JanstålAtt välja rätt Workflow verktyg

Företagsintern workshop om att bedöma workflow tekniken och anskaffa rätt system

IT genomgår för närvarande ett omvälvande generationsskifte. Begrepp som Client/server, objektorientering, 32-bits PC och Workflow applikationer skapar helt nya möjligheter att effektivisera verksamhetsstyrningen.

Workflow lovar att tillföra en ny dimension i företagens globala IT-miljö. Det är en logisk (ofta central) del i reengineeringprojekt. Ett rätt inplementerat workflowprojekt kan spara personal och ledtider samt förbättra processers kvalitet och effektivitet. Workflow gör det möjligt att bättre styra processer och försäkra sig om just-in-time knytning mellan människor och deras uppgifter.

Ledare för workshopen

Sören Janstål

Workshopen leds av Tage Fridolfsson, upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Tage har över 30 års erfarenhet från personal, projekt och företagsledning samt ingående kännedom om arkitekturer och tillämpningar med modern IT-teknik. 

Tage biträds av Sören Janstål, VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Sören har över 25 års erfarenhet från databranschen och är en van seminarieledare och föreläser kontinuerligt vid en rad kvalificerade utbildningar.

Data Research DPU genomför kontinuerliga analyser och utvärderingar av IT-tillämpningar. Med hjälp av partners i bl a Norge, Frankrike och Storbritannien har de överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden.

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanUnder workshopen lär du dig

Workshopen riktar sig till alla som önskar en grundlig förståelse för vad workflowsystem kan åstadkomma och vad som utgör deras begränsningar såväl på det mänskliga som IT-mässiga planet. Hur man väljer ett workflowsystem som är rätt för organisationen behandlas liksom det utbud av standardsystem som finns på den svenska marknaden. Nyckelfaktorer som skiljer ett lyckat införande i verksamheten från ett misslyckat behandlas också.

Vem skall närvara?

Workshopen är särskilt värdefull för dig som är

- Ekonomichef, controller eller ADB-samordnare

- IT-chef eller IT-controller

- Projektledare

- Systemansvarig

- Konsulter

- Ansvarig för systemutveckling inom administration- och verksamhetsstyrning.

För att åstadkomma hög aktivitet bland deltagarna är deltagarantalet begränsat. Anmäl dig därför idag!

AGENDA

Registrering, kaffe och smörgås

Sören Janstål hälsar välkommen och inleder med att gå igenom dagens frågeställningar

Workflow's löfte och hur det fungerar

- Vem använder workflow

- Nyckelkomponenter

- Personalresurser för uppgifter

- Datastöd för uppgifter (tasks)

- Processadministration

- Workflow systemens arkitektur

- Olika workflow-modeller

Förmiddagskaffe och förfriskningar

Workflow's relationer till närstående teknologier och dess begränsningar

- Relationer till närstående teknologier som: workgroup, groupware bildhantering,
dokumenthantering, 4GL, GUI, projektledning

Begränsningar av workflow-produkter

- uppgiftsmodellen, roller och processadministration

Lunch

Varför använda Workflow och synpunkter på införandet

- BPR, processorienterad checklista, bygga eller köpa, hårdvarubegränsningar, Client-server, system integration, API

Eftermiddagskaffe och kaka.

Genomgång av utbudet på verktyg

- ATI, Banyan, CSE, Delrina, File Net, IBM, Novell, BancTec, Siemens Nixdorf, Staffware, Wang, XSoft

Potentiell problemanalys

- Vad som kan gå fel i upphandling och införande?

- Kan du påverka detta?

- Bedömning av sannolikhet och konsekvenser

- Preventiva beredskapsåtgärder

Uppföljning av införandet

- Kan du korrigera felaktigheter?

- Hur undviker oönskade konsekvenser?

Sammanfattning och avslutning


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika