”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Att välja rätt Projektsystem

1-dags företagsintern workshop om att anskaffa rätt projektsystem

Ledare för seminariet

Erik Philipson

Välkommen till ett spännande seminarium med Erik Philipson, journalist, konsult och expert på affärsadministrativa system. Han har själv utförligt testat och recenserat affärsadministrativa program och system i tidningarna Corporate Computing och Mikrodatorn.

Testerna har huvudsakligen återfunnits inom områdena abc-kalkylering, business process reengineering, daughters, ekonomiska analysverktyg, ekonomisystem, executive information system, geografiska informationssystem, lön, projektplanering, säljsystem, med mera.

Erik Philipson har under mer än tre år på heltid ägnat sig åt affärsadministrativa program och system. Av alla dessa tester har han själv utvärderat ungefär 200 produkter samt ansvarat för utvärdering av ungefär 100 produkter till.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanLänkar till leverantörer av projektsystem

Tillbaka till meny för utbildning

 • Vilket stöd för huvudprojekt, projekt, delprojekt?
 • Vilket stöd för att definiera och planera projekt?
 • Vilket stöd för att få in medarbetares tidrapporter?
 • Vilket stöd för interna och externa resurser?
 • Vilket stöd för underleverantörer?
 • Vilket stöd för att samarbeta med linjefunktionen?
 • Vilket stöd för att följa upp?
 • Vilket stöd för att styra på aktivitet, tid eller kostnad?
 • Vilket stöd för externfakturering? Och när ska det faktureras? Vid milstolpar, visst antal arbetade timmar eller vad?
 • Ska projektplaneringssystemen leva sitt eget liv – eller integreras med andra system?
 • FRÅGOR, FRÅGOR?- Men vilka svar kan PROJEKTprogrammen ge?
 • Och hur?


Länkar till leverantörer av projektplaneringssystem

Under seminariet lär du dig

det mesta om vad ny datateknik har tillfört beprövade planeringsmetoder som WBS, PERT, Gantt m fl och vad det här ger för nya möjligheter (även oinitierade kommer att förstå). Du lär dig även om nydanande lösningar för lednings- och ekonomifunktioner samt nya datatekniska lösningar för kommunikation med medarbetare och deras linjechefer. Därtill en titt på vad Internet, WWW och Lotus Notes m m kan innebära för projektet, samt en titt på det digra marknadsutbudet. Med detta formar du en god grund inför din egna upphandling.

Vem skall närvara?

Seminariet riktar sig till alla som önskar en grundlig förståelse för vilka krav man bör föra fram vid val av projektplaneringsprogram och vilka problem man kan ställas inför.

 • Seminariet är värdefullt för dig som är:
 • Ekonomichef, controller eller ADB-samordnare
 • Projektledare
 • Avdelningschef
 • Ekonomisystemansvarig
 • Konsulter
 • Ansvarig för systemutveckling inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

Omdömen om seminariet

Johan Müllern-Aspegren från Intentia och systemutvecklare inom Project Order Management:
" Workshopen var strukturerat uppbyggd och följde en klar och tydlig färdväg utan att för den skull utesluta diskussioner och sidospår som triggades av deltagarna. Detta gav stöd för tanken. Kursen lyckades också förmedla vissa elementära grunder i projektstyrning vilket är av vikt för den vidare förståelsen av själva verktygen. För det hjälper föga att ha en våg som kan urskilja gram, om det egentligen är kilogram man ska mäta."

Dan Malm, projekt- och utvecklingsledare, PostCom:
Att välja rätt projektplaneringsverktyg idag, är inte lätt. Vilket ska man satsa på? Är det rätt system? Ja, frågorna är många speciellt nu när företagsfusioner duggar tätt.

Total Cost of Ownership (TCO) är viktigt när man ska ta beslut. Men en annan viktig faktor som seminariet verkligen belyste var att inte bedöma systemet isolerat, utan också hur det ska integreras i ens organisation. Och till vilken nytta…

Guidningen i marknadens produktflora var också bra. Extra bra var det att få en inblick över viktiga funktioner som bör vara med. Det underlättar en bra kravspecifikation så att man sedan kan välja rätt.

Ett extra plus var sedan att Workshopen också hjälpt mig i mitt dagliga arbete som projekt- och utvecklingsledare inom PostCom.

Fotnot: PostCom är en affärsserviceenhet i Posten, vars uppdrag är att stödja och leverera tele- och datakommunikationslösningar i Posten.

Paul Almqvist, projektledare på CAP Gemini:
Seminariet var heltäckande. Vi fick:

 • en grundlig genomgång av faktorer som man bör tänka på vid val av system
 • en jämförelse mellan ett tiotal produkter på marknaden, och
 • viktiga synpunkter på utvärdering och upphandling.

 Workshopen var onekligen gedigen och jag känner mig mycket nöjd med dagen. Den har gett mej inte bara inspiration till att förbättra mitt arbetssätt inom det område som planeringssystemen vill stödja, nej den har även hjälpt mig att utveckla min profession. Då ska man ändå veta att jag har lång erfarenhet av projektplaneringssystem som nyttjats i både stora och små projekt. Och det under många år.

AGENDA

Olika planeringsmetoder och vad systemen bör innehålla

Vi går igenom olika planeringstekniker som WBS, OBS, PERT, Gantt med flera samt ser vad ny teknik tillfört dem utifrån perspektivet att se vad de kan göra för organisationens olika behov.

Kommunikation med medarbetare

Medarbetare behöver bli informerade om sina åtaganden i projektet för att se sin kugges roll i det stora maskineriet. Därefter bör de kunna avrapportera framskridande och återstående tid på ett smart sätt så att det kan uppdatera projektplaneringen på ett strukturerat sätt. Webbgränssnitt och mejl, hur kan de spela roll.

Ekonomifunktioner

Ett stort projekt måste leva nära ekonomisystemet. Dels för att inrapportera kostnader och intäkter till det, dels för att ge projektet ekonomisk styrinformation. Här kan det göras, fungerar det?

Ledningskontroll

Ett projekts väl och ve följs av projektledaren, projektstyrningsgruppen, företagsstyrelsen och kanske själva VDn. Hur borde man kunna följa upp och styra och hur kan man göra det?

Erfarenhetsåterkoppling

Tidigare erfarenheter - både goda och dåliga - måste kunna tillvaratas. Andra möjligheter är att genom hela processen arbeta med avstämnings- och kvalitetsdokument.

Genomgång av marknadsutbud

Vi går igenom merparten av marknadsutbudet:

 • Artemis - Artemis
 • Canea Projects - Canea
 • Project Manager - Oracle
 • Clarity - Computer Associates (CA)
 • Project - Microsoft
 • Silberplan - Exicom
 • Copernicus - Exicom

Med flera. Därtill även diverse tillbehörsprogram

Potentiell problemanalys

Till synes rätt system kan trots det vara fel. Vi diskuterar faktorer som hjälper dig att rätta mun efter matsäcken.

Uppföljning av införande

Införande av nya projektplaneringsprogram kan få oönskade konsekvenser. Vi diskuterar hur du gör för att undvika sådana


Länkar till leverantörer av projektplaneringssystem


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Erik, Philipson, workshop, projektplaneringssystem, välja, rätt, utvärdera, utvärdering, system, projektsystem


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika