”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


2 dagars företagsubterb workshop - unik i Norden - Nytt upplägg

Att välja rätt produkt för analys av affärsdata

OLAP verktyg och rapportgeneratorer

- Lättfattligt och intitierat om teknik för både affärsfolk och IT -

Ledare för workshopen

Vi önskar dig välkommen till två matnyttig dagar tillsammans med Peter Söderström, en av grundarna av IT-Plan AB. Peter har de senaste åren stött ett trettiotal företag med att välja och använda produkter för beslutsstöd. Han är en välkänd konsult på Data Warehouse området, ansvarade på 80-talet för en grupp som byggde system för beslutsstöd åt S-E-Banken, vilket givit honom en unik inblick både i tekniken och i hur sådana system bäst används. Peter är Sveriges främsta expert på marknaden för analysverktyg och denna teknologi. Peter har de senaste åren utformat ett antal stora offentliga upphandlingar på området.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna kurs i två olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- 2 dagars. Se pris nedanKort om seminariet

 • De ledande analysprodukterna på den svenska marknaden genomgås.
 • Utvärderingsmall och egenskapslista för analyssystem genomgås
 • Seminariet baseras på tio års erfarenhet av konstruktion och användning av analysprodukter
 • Du ställer frågorna - seminarieledaren demonstrerar de flesta produkterna
 • Deltagarna provar de olika produkterna, med samma frågor mot samma databas
 • IT plan erbjuder fastprisavtal för prov, oavsett vilken produkt Du väljer

Marknaden för analysverktyg genomgår en snabb förändring. Genom uppköp minskas antalet leverantörer, men hur är det med integrationen av de uppköpta produkterna? Hur skall man bedöma Oracles nya integrerade satsning mot Microsofts? Produkterna ger olika former av stöd från enklare rapportering till avancerade prognoser och business intelligence med stöd för t.ex. data mining, CRM, etc. Peter Söderström, som har 25 års erfarenhet av beslutsstödsprodukter, ger på denna kurs en överblick av marknaden. Du får en god uppfattning av vad dagens produkter kan hjälpa Dig med och stöd för eventuellt val. De flesta verktygen demonstreras. Deltagarna får också själva vid en dator pröva de viktigaste produkterna.

Det senaste året har marknaden för rapportgeneratorer utvecklats starkt. Alla de stora leverantörerna kommer med omfattande nysatsningar. Det är inte längre fråga om enkla klient-server-produkter, utan fullt webb-färdiga miljöer med avancerade möjligheter. Microsoft har säkert bidragit till detta med sin nya satsning Reporting Services, som medföljer deras databashanterare utan extra kostnad. Det är inte fråga om något enkelt verktyg utan en kvalificerad produkt. På kursen genomgås dessa marknadsförändringar och de berörda produkternas egenskaper.

Som kursdeltagare erbjuds Du ett fastprisavtal för provinförande, konsultassistans och fri disposition av vald produkt under en månad. Avtalet görs direkt med IT plan. Du har bara en motpart, trots att installation och stöd för produkten görs av leverantören. Detta erbjudande gäller f.n. produkter från följande leverantörer: Business Objects, Cognos, Oracle, InfoTool (distribuerar bl.a. DI-Diver), BizIntel (distribuerar Micro-Strategy), men vi räknar med att utöka erbjudandet till de flesta av leverantörerna till de produkter som presenteras.

Bakgrund. Analysverktyg. OLAP (On Line Analytical Processing) är ett viktigt hjälpmedel för dem som arbetar med uppföljning, analys och beslutsstöd. Det finns inget annat sätt att uppnå motsvarande möjligheter. Man hittar bekvämt avvikelser och följer upp trender i materialet. Många verktyg erbjuder via enkla grafiska gränssnitt avancerade möjligheter till analys som kan hanteras även av personer utan speciell teknisk utbildning.

Rapportgeneratorer används främst för att framställa relativt statiska rapporter till många mottagare. Många produkter har i dag avancerade möjligheter till grafik, layout och beräkningar. De har vanligen också utvecklade funktioner för användaradministration, behörighet och spridning av rapporter, även till personer som inte har någon möjlighet att använda ett verktyg.

Smakar det något så kostar det något - kostnaderna för analysprodukter är fortfarande ganska höga och många företag lägger ut miljoner på produkter och utbildning. Produkterna skiljer sig dessutom ganska mycket åt. Pris, kvalitet och möjligheter varierar starkt mellan produkterna. Det finns i dag kvalitetsprodukter till lågpris bl a från Microsoft. Andra företag har en högprisprofil. Vad skiljer produkterna i dessa grupper? På denna workshop beskrivs hur man få ut det bästa av sina investeringar.Upplägg av denna workshop och produkter som tas upp

Seminarieformen medger att deltagarna löpande får tillfälle att diskutera sin utvärderingssituation och ställa frågor till kursledaren. Seminariet beskriver produkter som är tunga på den svenska marknaden. Det inleds kort med en allmän del om analysverktyg och datalager. Under de två dagarna genomgås sedan olika typer av system. För varje kategori presenteras först tekniken, varefter respektive system beskrivs. För de flesta systemen görs demonstrationer och möjlighet för alla att själva prova s.k.?hands on?

De vanligaste tre kategorierna är

1. Analysverktyg som arbetar med ”kuber” s.k. MOLAP, såsom

  a. DI Diver från Dimensional insight
  b. Powerplay från Cognos
  c. ProClarity från ProClarity corporation
  d. Oracle analytical workbench

2. Fristående databaser som ger tillgång till ”kuber”, såsom

  a. SQL Server Analysis Services från Microsoft
  b. DB2 OLAP server/Hyperion Essbase
  c. Oracle OLAP services

3. Analysverktyg som arbetar direkt mot relationsdatabaser s.k. ROLAP såsom

  a. BusinessObjects från Business Objects
  b. Discoverer från Oracle
  c. MicroStrategy

4. Rapportgeneratorer som arbetar direkt mot relationsdatabaser såsom

  a. Chrystal Reports från Business Objects
  b. Reporting Services från Microsoft
  c. RerportNet från Cognos

Vidare genomgås ett antal verktyg från SAS Institute, ClikTech, HAT Sweden, m.flSeminariet innehåll

 • Några verksamhetsstrategier som kräver analysstöd. Vilken nytta har verksamheten av analysverktyg av typ OLAP? Genomgång av några praktikfall.
 • Arkitektur för ett datalager. Principer.
 • Vad är en Stjärnstruktur? Principer för hur data skall struktureras för analys.
 • Vad är ett OLAP verktyg? Olika typer av verktyg och deras egenskaper. Prestanda.
 • Valet av produkt beror av vem som skall använda – beskrivning av användarkategorier som utgör grund för utvärderingen.
 • Marknaden för analysverktyg – trender.
 • Typer av analysverktyg, Begreppen MOLAP, ROLAP och HOLAP gås igenom.
 • Genomgång av produkterna, deras egenskaper och genomlysning av leverantörerna.
 • Hur genomförs en OLAP-utvärdering? Tillvägagångssätt och egenskaplista genomgås.


Under denna workshop lär Du Dig att bedöma

 • Klient-server eller WEB-gränssnitt – hur bra är de? Bedöm själv genom egen praktisk erfarenhet från seminariet!
 • Hur olika typer av verktyg bäst bidrar till effektivare uppföljning
 • Krav på och exempel på användargränssnitt
 • Vilka användarkategorier finns och vilka produkter/gränssnitt passar för dem?
 • Vilka krav kan man ställa på effektivitet och svarstider och vad styr detta i verktygen
 • Administrations- och behörighetsfunktioner. Vad krävs för olika typer av verktyg?
 • Vilka möjligheter det finns att effektivt sprida rapporter till många
 • Analysmöjligheter - enkla (borra, välja, sortera och visa grafiskt) och avancerade (trender, följder, beräkningar i olika hierarkiska nivåer)
 • Kostnader för produkterna

Vem skall närvara?

Denna workshop riktar sig till alla som skall ställa krav på system för beslutsstöd och uppföljning t.ex in-för en utvärdering, de som vill ha en överblick av marknaden eller för att bättre förstå hur man bästa kan använda produkterna på detta område. Det kan gälla

 • Personer som arbetar med analyser och uppföljning (kunduppföljning, ekonomi, PA, försäljning, budget, planering, etc)
 • Personer som arbetar med uppbyggnad av system för detta.
 • Personer som skall utvärdera hjälpmedel för analys- och uppföljning
 • Chefer och verksamhetsansvariga på olika nivåer
 • Projektledare
 • IT-konsulter
Vi har tagit fram en rapport i detta ämne. För mer information klicka här.

Tillbaka till meny för utbildning


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika