”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Att välja rätt lösning för Elektronisk Handel
- Företagsintern workshop om vad man ska tänka på i ett projekt för e-handel -

Välkommen till en dags workshop där fördelarna och svårigheterna med elektronisk handel tas upp till diskussion.
Internets framfart och tekniken som gjort det möjligt har skapat möjligheter till helt nya sätt att bedriva affärer på och sätt att kommunicera med sina kunder, leverantörer och samarbets-partners.

De här nya teknikerna medför stora möjligheter för företag att effektivisera och expandera verksamheten. Som verksamhetsansvarig är det viktigt att förstå vilka möjligheter som finns och kunna omsätta dem till verksamhetsmässiga termer och affärsnytta. Dessutom är det viktigt att vara medveten om de ”fällor” som finns och att lära sig undvika dem.

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanLär dig förstå Elektronisk Handel

Under workshopen slussas du igenom ett fiktivt projekt som leder till en e-handelslösning. Problem och frågeställningar som kan dyka upp under projektets olika faser kommer att belysas och nycklar ges så att du själv ska kunna genomföra ett e-handelsprojekt. Du kommer informeras om utvecklingen inom Elektronisk Handel (e-Handel) och ska få förståelse för hur ett e-handelsprojekt går till.

Vi som håller i workshopen är:

Några av de frågeställningar som tas upp:

 • På vilket sätt kan nya tekniker utnyttjas i din verksamhet och vilka effekter kan uppnås?
 • Vad ska du tänka på innan du drar igång en satsning inom e-Handel och när du väljer olika produkter och leverantörer?
 • Vad ska man tänka på vid integration? Både när det gäller interna system och att koppla ihop underleverantörer och externa partners?
 • Vad ska du tänka på när det gäller säkerhet? Vilka betalningslösningar ska väljas?
 • Hur ska du integrera din e-handelsplats med företagets profil? Hur kommer företagets image att påverkas?
 • Hur kan den nya handelsplatsen användas i marknadsföringen?
 • På vilket sätt kan fungerande kundrelationer byggas på Internet?
 • Vad bör du tänka på när det gäller webbdesign?
 • Hur planeras och genomförs ett e-handelsprojekt konkret? Vilka kompetenser krävs för att driva projektet?
 • Hur ska lanseringen gå till?


Vem kan närvara?

Workshopen riktar sig till dig som vill förstå området e-handel, möjligheterna som finns och vad man ska tänka på innan ett projekt startas.
Workshopen är särskilt värdefull för dig som är:

- Försäljningschef, produktchef, marknadschef
- IT-chef
- Projektledare (inom reklam/kommunikation, försäljning, produktion eller handel)
- Företagare med egen verksamhet
- Ansvarig för någon del av ditt företags satsning inom elektronisk handel


Agenda

08.30 registrering, kaffe och smörgås

Inledning
- Introduktion, elektronisk handel
- Projektmodell; att tänka på när man startar/driver projekt

E-handel ur ett marknadsperspektiv

Förmiddagskaffe och förfriskningar

Systemlösning, integration och tekniska möjligheter

12.00 Lunch

En hållbar och funktionell webblösning

Eftermiddagskaffe och kaka

En säkrad e-handelslösning

Avslutning med sammanfattning.

16.30 Workshopen avslutas

  Data Research DPU
  Data Research DPU för Data Produkt Utvärdering
  Tel. 070-727 67 95


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika