”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Att välja rätt Dokumenthanteringssystem

Företagsinternt seminarium om att skaffa rätt systemstöd för dokumenthantering

Ledare för seminariet

Seminariet leds av Karl Wessbrandt, IT managementkonsult i Wessbrandt Management AB, inriktad på hantering av elektronisk information, utformning av verksamhetsprocesser, interoperabilitet och arkitektur. Han var tidigare utvecklingsstrateg på Verva och Statskontoret.
Karl har utrett och följt arkitekturutvecklingen och har medverkat i EU-samarbetet på området vilket har gett en bred insikt i arkitekturområdet och trenderna inom svensk och europeisk offentlig förvaltning.
Han har lång och bred erfarenhet från IT-branschen och offentlig e-förvaltning och han anlitas ofta som konferensledare, föreläsare och skribent. Karl har även erfarenhet från svenska och internationella standardiseringsgrupper, har varit Sveriges expert i EU-projekt har av AIIM International utnämnts till Master of Information Technologies.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedan

- För pris och villkor för företagsintern workshop klicka här eller ring Sören Janstål 070-727 67 95
- För kostnadsfri och förutsättnigslös presentation klicka här eller ring Sören Janstål, 070-727 67 95.

Tillbaka till meny för utbildning

System för dokumenthantering har funnits länge på marknaden, men många organisationer har ännu inte infört något riktigt dokumenthanteringssystem. En processorienterad helhetssyn är det viktiga för att avgöra vilka funktioner som behövs för att skapa effektiva informationsflöden med rätt kvalitet. Verksamhets- och informationsanalys för att definiera samverkan och integration med andra system blir allt viktigare. Samtidigt har ramarna för vad som ingår i ett dokumenthanteringssystem förändrats med tiden och nya begrepp har dykt upp, t.ex. Content Management och Records Management. Det kan vara oklart vad man egentligen behöver, kanske flera samverkande produkter? Vårt seminarium reder ut begreppen så att Du kan bilda Dig en egen uppfattning utifrån Din verksamhets behovsprofil.

AGENDA

Vad är ett dokumenthanteringssystem?


Vilka är behoven och motiven för att införa dokumenthantering,
Vilka effekter kan man uppnå?
Exempel på behovsprofiler från olika branschtillämpningar
Dokumenthantering för kvalitetssystem
Fördelar och ev. nackdelar med dokumenthantering

Vad gör ett dokumenthanteringssystem?


Vi går bl a igenom Statskontorets nya referensmodell för informationsförsörjning.
Standarder, långtidslagring och legala aspekter.
Säkerhetskrav, t ex e-signaturer.
Integration med verksamhetens befintliga system.

Data- dokument- och bildfångst


Dokumentsystem bör kunna hantera all information elektroniskt, oberoende av ursprungsformat. Pappersoriginal konverteras, t ex för leverantörsfakturahantering.
Scanning och ICR-tolkning av blanketter och fri text.
Komprimerings-, lagrings- och visningsformat.

Informationsstrukturering


Verksamhets- och Informationsmodellering
XML och informationsmärkning
Metadata och sökmotorer

Dokumenthanteringsprodukter


Basfunktioner och bra-att-ha, profilering och produktpaketering.
Betydelsen av tekniska plattformar och gränssnitt.
Exempel på urvalskriterier och prisbild.
Säkerhetskrav, t ex e-signaturer.
Krav på elektroniska arkiv

Kostnads-/nyttoaspekter


Initialkostnader och löpande driftskostnader
Besparingspotential, hårda och mjuka vinster
Exempel på införandekostnader och kalkylmetodik

Behovsanalys, kravspecifikation och upphandling


Genomgång av metoder för behovsanalys.
Olika projekt- och införandemodeller.
Offertförfrågan och jämförelse av offerter.
Checklista inför upphandling.
Erfarenheter från genomförda upphandlingar, kritiska framgångsfaktorer.

Produkt- och leverantörsprofiler


Vi går igenom dokumenthanteringsmarknaden och ger en
Marknadsöversikt över
Produkt- och leverantörskategorier

Framtidstrender


Vad gör Microsoft och hur går det för nischprodukterna?
Dokumenthantering över webben?
Enterprise Content Management och Service Oriented Architecture.
En internationell utblick över mässor och konferenser, rapporter och webbadresser.

- För pris och villkor för företagsintern workshop klicka här eller ring Sören Janstål 070-727 67 95
- För kostnadsfri och förutsättnigslös presentation klicka här eller ring Sören Janstål, 070-727 67 95.

Tillbaka till meny för utbildning


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

nyckelord: Karl, Wessbrandt, kurs, utvärdera, utvärdering, system, dokumenthanteringssystem, seminarium, kurser, seminarier, utbildning, välja, rätt, dh-system


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika