”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Att välja rätt CRM-system

Företagsintern workshop om att anskaffa rätt Customer Relation Management System

Ledare för denna Workshop

Erik Philipson

Föredragshållare Erik Philipson har stor erfarenhet av affärssystem i allmänhet och av CRM- och Projektsystem i synnerhet. Erik har själv testat många system som IT-journalist (Mikrodatorn, Computer Sweden samt IDG\Testcenter med flera) och jobbat i IT-branschen som Produktchef och Produktmarknadschef, för både ett ERP-system som ett CRM-system.

Numer är Erik Philipson konsult med inriktning på företagseffektivsering, upphandlings och införande av CRM- och Projektsystem, samt hur man får Return On Investment på affärssystemsinvesteringar. Han är ofta sedd föreläsare och debattör, bland annat på KTH samt på Data Research DPU där han sedan 1997, hjälpt organisationer välja rätt Projekthanteringssystem och CRM-system.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedan

Att välja rätt CRM-system

Nu tänker ni gå på offensiven. En förutsättning är att välja rätt CRM-system, upphandla det, få in det och börja använda det. Se’n är ni igång med offensiven.

Men, det var inte särskilt rättframt att välja rätt CRM-system upptäcker ni - precis som många andra gjort. Tvärtom. För alla CRM-system har ”allt” och alla CRM-system är ”bäst” och snart står CRM-flosklerna er i halsen.

- För vilken produkt är egentligen ”bäst” för er?

Vill du både undvika en hel del av arbetet innan själva upphandlingen så att du snabbare kan välja det CRM-system som är rätt för er, sluta avtal, få det infört och komma igång, så att det spar er tid – värdefull tid – då är det här ett Workshop för er.

Program

1: Vad är Customer Relationship Management?

En bra och gedigen definition är inte lätt att få tag i. Och utan en hållbar definition har du inte ett bra sätt att välja vad för CRM-arbetsrutiner som ni bör jobba med och troligen än mindre vilket IT-stöd för CRM ni bör skaffa.

Där börjar vi. Till frågan vad är Customer Relationship Management är finns det två svar. Det ena är en så kallad CRM-strategi - hur nu det kan vara en egen strategi skild från företagets egna strategi. Nå, det är inte denna dags fokus. Men vi tittar kort på det, för det tillhör definitionen och utan den är det svårt att gå vidare till nästa avsnitt.

2: Funktionsmodell för IT-stöd för kundrelationshantering

Det andra svaret handlar om IT-system för kundrelationshantering. Här finns en uppsjö av funktioner och inget system omfattar dem alla. Inget. Dessutom, om det fanns ett sådant system så finns det ingen organisation som kunde hantera det.

Däremot är det viktigt att kunna strukturera och gruppera alla CRM-funktioner som finns. Denna Workshop erbjuder en modell för för just det: En modell över CRM-funktioner. Tidigare deltagare till denna Workshop upplever att själva modellen är dagens viktigaste avsnitt. Nu har man en bra modell av vad för it-stöd som finns för kundrelationshantering och i förhållande till den är det lättare att tala om vad man är ute efter - för ofta var ens behov diffusa innan inser många. Man blir även av med en del illusioner samtidigt som man upptäcker andra funktioner som nog borde köpas in också men som man inte tänkt på förut.

3: CRM och verksamhetens övriga -IT-stöd

Nästa puck är att titta på hur detta kan tänkas se ut ur ett IT-systemperspektiv. För ska det bli någon fart i ens CRM-system behövs det ofta integreras med de övriga verksamhetskritiska system. Hur uppstår den helhet man eftersträvar?

4: Marknadsöversikt

Hur kan man då med funktionsmodellen för kundrelationshantering, bedöma och positionera de vanligaste systemen på marknaden? Det går vi igenom i det här avsnittet. De här produkterna går vi igenom:

  • Mayflower (Abalon)
  • Microsoft CRM (Microsoft)
  • MyCRM (SAP)
  • Peoplesoft (Peoplesoft)
  • Pivotal CRM (CDC Software)
  • Siebel (Oracle )
  • Superoffice (SuperOffice)

Är något av de system du tänkte på inte med? Alla tidigare deltagare har ändå känt sig nöjda. För en av dagens mål är att man snabbt ska kunna positionera andra produkter och se om de matchar ens egna behov, oavsett om vi gått igenom dem eller inte.

5: Integration – inte att underskatta

Sedan kommer avsnittet integration, något som många underskattat och sedan förbannat just därför. Det ska du som deltagare på denna Workshop inte behöva göra.

6: Inte att förglömma

Avslutningsvis berörs vanliga problem som levarantörstilltro, upphandling, avtalsproblem, införandeproblem och så Return On Investment.

Det är en fullproppad dag och du som deltagare kommer därifrån med uppslag för att snabbt sätta igång.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Erik Philipson, Erik Philipsson, Eric Philipson, Eric Philipsson, workshop, CRM, Customer, Relation, Management, välja, rätt, utvärdera, utvärdering, system, seminarium

Fraser: att välja crm system


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika