”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören JanstålNorsk


Att välja rätt affärs- och ekonomisystem


Kursen hålls som företagsinternt seminarium

Ledare för detta seminarium

Sören Janstål

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.


Pris

- För pris och villkor klicka här.


Tillbaka till meny för utbildning

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i tre olika fördjupningsversioner

- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris ovan
- Halvdag. Se pris ovan
- Heldag. Se pris ovan

Bakgrund

IT genomgår för närvarande ett omvälvande generationsskifte. Begrepp som webbifiering, web-services, SOA, objektorientering, elektronisk handel och workflow applikationer skapar helt nya möjligheter att effektivisera ekonomistyrningen.

För att kunna behålla kontrollen över affärsverksamheten måste den verksamhetsansvariga vara insatt i IT-frågor och veta vilka verktyg som kan utnyttjas för att öka lönsamheten. Verksamhetsansvarigas roll håller på att förändras. IT- och affärsfrågor blir allt mer integrerade. Alla måste hänga med i utvecklingen för att kunna initiera projekt, ställa frågor och förstå problem och möjligheter. Dessutom kommer alla företag att på något sätt bli påverkade av elektronisk handel.

Under denna workshop lär du dig

Denna workshop ger dig en bred insikt i planeringen och införande av standardsystem. Tyngdpunkten i programmet ligger i de mest kritiska momenten i denna process. Under denna workshop varvas teoriavsnitt med samtal och praktiska övningar. Du kommer att få arbeta interaktivt i grupper sammansatta av deltagare från likartade organisationer.

Vem skall närvara?

Denna workshop riktar sig till alla som önskar en grundlig förståelse för hur man väljer ett ekonomi- och affärssystem som är rätt för organisationen och vill få information om de nyckelfaktorer som skiljer ett lyckat införande i verksamheten från ett misslyckat.

Workshopen är särskilt värdefull för dig som är

- Ekonomichef, controller eller ADB-samordnare
- IT-chef eller IT-controller
- Projektledare
- Systemansvarig
- Konsulter
- Ansvarig för systemutveckling inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

AGENDA

- Sören Janstål hälsar välkommen och inleder med att gå igenom dagens frågeställningar och arbetsmodell

Att utvärdera systemens funktionalitet och användarvänlighet
- Kartläggning av utbud
- Hur väljer du ett standardsystem
- Hur kan du få samma utformning av offerter från olika leverantörer?
- Hur jämför du kravspecifikationen med offerterna?
- Vilken betydelse skall du ge användarvänlighet?
- Teknik, såsom Client/server och objektorientering, vad betyder den?
- Ubudet av affärssystem illustreras med Bostonmatrisen

Kostnadsberäkning
- Genomgång av kostnadskomponenter
- Licenskostnader, run-time licenser, tillägg och modifieringar
- Uppgradering, utbildning, hårdvara och livslängd.
- Kalkylmodell

Leverantör
- Överlevnadsförmåga
- Produktstrategi

Jämförelse av alternativ
- Viktning och bedömning av egenskaper
- "Måste" krav och önskemål

Potentiell problemanalys
- Kan du förutse vad som kan gå fel i upphandling och införande?
- Kan du påverka detta?
- Bedömning av sannolikhet och konsekvenser
- Preventiva beredskapsåtgärder

Uppföljning av införandet
- Kan du korrigera felaktigheter?
- Hur undviker oönskade konsekvenser?

Denna workshop sammanfattas och avslutas


Pris

- För pris och villkor klicka här.

Tillbaka till meny för utbildning


- o -
ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: affärssystem, ekonomisystem, välja, rätt, Sören, Janstål, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering, välja affärssystem, välja ekonomisystem, välja ERP-system