”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


DPU:

Att välja rätt produkt för analys av affärsdata - OLAP

av Peter Söderström

Rapporten, Att välja rätt produkt för analys av affärsdata- OLAP, 3:e utgåvan är från augusti 2004.Den innehåller ca 170 sidor och utvärderar följande produkter inom OLAP.

Beställning

Ladda ner innehållsförteckningen och/ eller exempelsidor i Adobe Acrobat .pdf format.


Rapporten ”Att välja rätt produkt för analys av affärsdata” är främst sammanställd för att ge stöd åt företag som önskar utvärdera analysprodukter eller vill skaffa sig en överblick över marknaden.

Rapporten är översiktligt uppställd och innehåller kortfattade, kvalificerade bedömningar av de lika verktygen.
Den bygger på

 • författarens analys av de bedömda verktygen
 • erfarenheter som användare av de bedömda verktygen
 • långvariga, löpande kontakter med konstruktörerna av verktygen
 • författarens mångåriga erfarenhet av att konstruera avancerade analysverktyg

författarens erfarenheter sedan mer än femton år av att för kunders räkning utvärdera analyssystem på den nordiska marknaden

För den som tagit del av många andra rapporter av denna typ som förekommer på marknaden står det klart att de många gånger bygger på en ytlig analys. Dessa författarna har inte alla gånger sett eller prövat produkterna. Endast i undantagsfall har författarna djupare insikt i verktygens uppbyggnad och i att skilja väsentligheter från pråliga features utan större värde. Praktiskt taget aldrig har författarna själva varit chefdesigner av analysverktyg. Men allt detta gäller inte för den här rapporten. Författaren Peter Söderström är en av Nordens främsta experter på detta område. Han har arbetat med analysproblematiken i trettio år, bl.a. som chef för SEBs analysavdelning. Peter gör regelbundna besök hos leverantörerna, främst i USA.

Rapporten inleds med tre kapitel som är en allmän orientering i problemområdet. Verktygsbeskrivningarna är rikhaltigt illustrerade. De är indelade i följande avsnitt:

 • Karaktäristik
 • Delprodukter
 • Leverantör
 • Samverkan med andra produkter
 • Produktens egenskaper
 • Administrationsegenskaper

Rapporten tar i detalj upp verktygen

 • Business Objects
 • Brio
 • Chrystal Reports
 • DI-Atlantis
 • HAT
 • Hyperion Essbase (DB2 OLAP Server)
 • Microsoft SQL Server Analysis Services
 • Microstrategy
 • Oracle OLAP Services och Express
 • Oracle Discoverer
 • PowerPlay
 • ProClarity från ProClarity Corporation
 • SAP Business Information Warehouse
 • SAS Enterprise Guide
 • QlikView

Mer översiktligt beskrivs

 • Decision
 • Eureka Strategy
 • Focus
 • CleverPath Forest and Trees
 • Holos
 • MetaCube
 • Pilot decision support suite

De produkter som har tagits upp förekommer alla på den svenska marknaden. Det är huvudsakligen s.k. OLAP-produkter som tas upp.
Alla produkter är beskrivna efter samma mall. En särskild sida är avsatt för att ta upp fakta om leverantören, där möda har lagts ned på att få fram så rättvisande uppgifter om leverantörens ekonomiska ställning som möjligt, eftersom det är vanligt att produkter läggs ned eller köps upp.

Ett antal produkter har tagit bort, då de i praktiken inte nyförsäljs. Dessa produkter finns i många fall i bruk och kommer att brukas länge än, men för att inte skymma sikten för dem som utvärderar har de tagits bort.

I de första tre kapitlen har sådan information tagit upp som kan vara en ledning för den som utvärderar analysprodukter. Begreppet datalager och metodik för att bygga sådana finns inte upptagna här. För den som är intresserad av sådant hänvisas till författarens Data Warehouse Datalager – verksamhet, metod, teknik som utgivits på Dataföreningens i Sverige förlag och distribueras av Studentlitteratur.

Uppdateringar till rapporten kommer att göras tillgängliga varje år. Som ett exempel visas nedan ett utdrag ur rapporten. Det är en av de kortare beskrivningarna som beskriver den svenska produkten HAT.

Beställning

Ladda ner innehållsförteckningen och/ eller exempelsidor i Adobe Acrobat .pdf format.

För kurs i "att välja rätt OLAP verktyg", klicka här!


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Senast ändrad måndag 6 september 2004