Français English

Data Research DPU

Konsulttjänster för processer, workflow och exportservice

 

Tage Fridolfsson, vid Data Research DPU ab, bistår klienter vid upphandling och utvärdering av datasystem, samt ger exportservice till nordiska och franska programleverantörer. Partners i Storbrittanien och Norge.

 

Konsulttjänster

Tage utför följande konsulttjänster:

Exportservice för programvaruleverantörer

Eftersom Data Research DPU är verksamt i såväl Norden som i Frankrike och Storbritanien hjälper vi till med:

Bland kunderna märks Agresso, Braas, Incotec, Jeeves, Nåiden och Visma.

Utbildningsverksamhet

Tage Fridolfsson ger föreläsningar vid kvalificerad utbildning inom området "val av workflowverktyg".

DPU-konceptet

Data Research DPU har framtagit checklistor och produktbanker för att underlätta valet av bl.a. ekonomisystem, administrativa system och workflowsystem.

Mer än 5 000 checklistor har utgivits och över 300 utvärderingar har genomförts. Över 1 600 företag och organisationer i Norden och Frankrike är kunder.

Tage Fridolfsson
Data Research DPU
10, rue de l´Aurore
78100 Saint Germain en Laye
Telefon och Fax +33 1 39 73 39 59

Tages CV

 


Kontakt med Data Research DPU
[ Beställning | Ytterligare info | Önskemål om andra utvärderingar ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
Email: dpu@fr.inter.net

Ändrad senast 2001-04-20


Tillbaka till Data Research DPU home page