”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Data Research DPU

Konsulttjänster vid upphandling

English
France

Sören Janstål

Detaljerad CV

Sören Janstål, upphandlingskonsult och grundare av Data Research DPU ab, bistår klienter vid upphandling och utvärdering av datasystem och IT. Partners i Frankrike, Storbrittanien, Tyskland och Norge. Sören Janstål har också utsetts till Corporate Advisor till ACA. Se detaljerad CV.

DPU-konceptet

Data Research DPU har framtagit checklistor och produktbanker för att underlätta valet av bl.a. ekonomisystem, administrativa system, utvecklingsverktyg och KI-verktyg som ordbehandlare, kalkylprogram, DTP.

Mer än 5 000 checklistor har utgivits och över 300 utvärderingar har genomförts. Över 4 000 företag och organisationer i Norden och Frankrike är kunder.

Konsulttjänster

Som tillägg till DPU-konceptet utför Sören Janstål konsulttjänster vid upphandling och utvärdering med aktiviteter som

 • specificering av krav
 • utformning av offertförfrågan
 • marknadspenetrering
 • värdering och tolkning av offert-innehåll
 • jämförelser av offerter
 • granskning av systemförslag och projektupplägg
 • riskbedömningar
 • lönsamhetsbedömningar
 • leverantörsförhandlingar
 • uppföljning av införandet
 • kontroll av orsaker till fördyringar
 • styrgruppsuppdrag
 • "datachef att hyra"

Bland kunderna märks AGA, AstraZenica, Ericsson, Föreningssparbanken, Gambro, Investor, Kinnevik, OM Gruppen, Sandvik, Scania, Skandia, Skanska, SSAB, Stora Enso, SCA, SHB, Swedish Match, Telia, Volvo, Stockholms läns landsting, Philips, Systembolaget, SEB, Hugin Sweda, Pharmacia UpJohn, SIF, Assidomän, Mässrådet, Icon Medialab, Ferrari, Orust kommun, Stockholmsmässan och Computer Associates.

Utbildningsverksamhet

Sören Janstål ger föreläsningar vid kvalificerad utbildning. Exempel är seminarier inom kontorsinformationssystem, ekonomistyrning, affärssystem, utvärderingsmetodik, IT-trender och systemutveckling för Dataföreningen i Sverige, Nordic Forum for Information, Linköpings universitet, Högskolan i Karlstad, Handelshögskolan BBS, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, AIC, IDG, Euroforum och IHM. Vid anställning inom IBM genomförde Sören Janstål ett 50-tal gästföreläsningar vid IBM Nordic Education Center inom projektledning och systemutveckling.

Författare

Rapporten "Kontorsinformationssystem - i praktisk tillämpning" från Dataföreningen i Sverige har Sören Janstål som medförfattare.

Tidigare erfarenhet

Sören Janstål har över 30 års erfarenhet från databranschen som programmerare, systemerare, projektledare, systemchef, datacentralchef, konsultchef och marknadschef från IBM, AGA och Cap Gemini.

Detaljerad CV


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Vanliga varianter av Janstål för sökmotorer: Janståhl, janståhl, Jahnstål, jahnstål, jahnståhl, janstahl, jahnstal, jahnstahl, jahnsthåhl. Nyckelord: föreläsare, konsult, upphandlingskonsult.