”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Affärssystem livscykel illustrerad med Bostonmatrisen


EnglishHur tolka Bostonmarisen. Ladda ner senaste Bostonmarisen anonymt i PowerPoint (2,7MB) eller PDF (534kb) format. Eller se och hör presentation på Youtube

Bostonmatrisen

Bostonmarisen för

Hur tolka Bostonmarisen. Ladda ner senaste Bostonmarisen anonymt i PowerPoint (2,7MB) eller PDF (534kb) format.

Kommentarer  2015

 Kontakta Sören Janstål 08-446 0771. Eller se och hör presentation på Youtube

Hur tolkar jag Bostonmatrisen

Vid upphandling av standardsystem för administrativa tillämpningar har vi alltid lagt stor vikt vid vår bedömning av leverantören. Kontrollera hellre funktionalitet , kostnader och användarvänlighet. Vid första anblicken verkar leverantörstilltro vara av stor betydelse. Vid en närmare analys av historien, skulle vi t.o.m. kunna dra en helt annan slutsats: "Satsa på svaga leverantörer när Du köper standardsystem". Låt oss se vad som hänt.

I Dataföreningen i Sveriges medlemsmatrikel för 1989 fanns 65 företag listade på annonsplats under rubriken "Leverantörer av ekonomisystem". Idag finns endast 31 kvar som leverantörer. Sådana skrämmande siffror gör att vi försöker hitta vinnarna på lång sikt. Framförallt försöker vi undvika de leverantörer, som kommer att slås ut.

Vad hände då med de system, som blev utan leverantör. Gourmet****, EMS Ekonomistyrning, Bravo med flera

Det norska Ergosoft äger numera Gourmet****. Ergosoft ingår i Telenor koncernen, som är Norges största telefonbolag. EMS Ekonomistyrning som ägdes av MINFO AB i Göteborg hade svårt att sprida sitt system utanför västsverige. WM-data köpte upp MINFO och säljer under namnet Prosit Open. Systemet är nog idag det mest spridda för mellanstora och större företag. WM-data är den mesta ansedda leverantören av ekonomisystem främst genom sin storlek, stora antalet antal ekonomikonsulter och projektorganisation för att installation, vidareutveckling och underhåll. Jag vill påstå att båda dessa system har vunnit på att få nya leverantörer. De företag som övertog leverantörsansvaret är båda stora, stabila och väl skickade att ta över leverantörsskapet. Bravo övertogs av det den stora fransk/engelska SEMA-koncernen. Vid de övriga 34 fallen då leverantören försvunnit, har ingen kund blivit utan ny leverantör. Jag bedömer att 26 av dem har fått stabilare nya ägare. Övriga har fått likvärdiga.

Från vaggan till graven

Hur påverkas kunderna av systemens livscykel? Svaret hittar vi genom att försöka förstå den nya leverantörens syften att överta system. Låt os utgå från den s k Boston-matrisen för att följa ett system på dess väg från introduktion till att systemet dör ut.

Varför har det blivit på detta sätt? Svaret hittar vi nog genom att försöka förstå den nya leverantörens syfte genom att överta ett system.

Fokusera på barnsjukdomar

Varje standardsystem måste födas på något sätt - i baby stadiet. Vanligtvis görs detta av entreprenörer under knappa finansiella förhållanden.

Ett system i detta stadium har inte på ett avgörande sätt nått marknaden ännu. Ofta stupar entreprenören på att han inte har kapital tillräckligt för att marknadsföra systemet. Han kanske heller inte är lika lämplig att sälja som han är på att utveckla. Om produkten är tillräckligt bra, finns alltid en stark konkurrent till hands för att överta systemet. Detta är den vanligaste utveckling för produkter i baby-stadiet. Näst vanligaste alternativet är att entreprenören själv klarar denna omsvängning till marknadsorientering. Tredje vanligaste scenariot är att standardsystemet fötts av en redan etablerad leverantör. Samtliga tre utfall bör vara tillfredsställande ur köparsynpunkt. Sista varianten inträffa enbart om produkten är dålig, dvs systemet dör en tidig spädbarnsdöd. Eftersom upphandlingsprocessen handlar om att bedöma systemets kvaliteter bör man lätt kunna avgöra om det handlar om spädbarnsdöd. Vid anskaffning av Baby system skall man istället fokusera möjligheten till "barnsjukdomar" och programfel.

Andra leverantörer redo ta över

Nästa stadium kallar vi stjärn-stadiet. Produkten har ofta stora försäljningsframgångar. Produkten vidareutvecklas starkt. Exempel på standardsystem som just passerat babystadiet och kommit in i stjärnstadiet är XOR Control och Jeeves. En risk i detta skede är att man inte har balans mellan försäljningsintäkter och vidareutvecklingskostnader. Ofta klarar leverantörerna själva att hantera denna situation. Endera genom ökade försäljningsansträngningar eller kostnadsneddragningar. Om inte, finns det alltid konkurrenter som är villiga att skjuta till kapital eller helt överta produkten. WM-data's tidigare övertagande av Minfo/Prosit Open och Celsius delägarskap i XOR är bra exempel på detta. Det tredje alternativet, att trots bra produkt och många kunder, inte klara en obalans mellan försäljningsintäkter och vidareutvecklingskostnader är mycket sällsynt.

Satsa på mjölkkon

Då systemet övergår till mjölkko stadiet har standardsystemet hög funktionalitet, mycket stor marknadsandel och hög lönsamhet. Vanligtvis är vidareutveckling av systemen dyra i jämförelse med stjärnstadiet genom den komplexitet man fått i tidigare utveckling. Bra exempel på system i detta stadium är Bravo och Scala. Vanligt fel är att leverantören fortsätter att vidareutveckla systemet med spagetti-kod och lappverk som följd. Ett par av de större leverantörerna har haft kostsamma och komplexa anpassningar till relationsdatabaser och MS Windows. Det har givit förseningar, kvalitetsproblem och missnöjda kunder som följd. Mindre och små leverantörer kan helt knäckas av en sådan situation. De större klarar det bättre genom sina större resurser. För en konkurrent, framförallt en leverantör av en stjärnprodukt, är mjölkko med knäckt leverantör en drömsituation. Han kan, ofta för en billig penning, förvärva mjölkkon, skapa en konverteringsrutin som snabbt hjälper kunderna att byta till stjärnprodukten. Att, som ett scenario tänka sig att alla konkurrenter negligerar mjölkkon som är på fallrepet, är otänkbart. En köpare som satsar på en leverantör med mjölkko-produkt har inget att frukta.

Systemets funktionalitet viktigt

Doggie stadiet, den urätna matskålen, liknar mjölkkon. Kunderna är missnöjda, det är dyrt att vidareutveckla. Lönsamheten är dålig. Normalt så erbjuder dessa leverantörer sina kunder ett nytt system, som de utvecklat eller förvärvat under det tidigare mjölkko stadiet. Om leverantören inte gjort detta, tar konkurrenterna över som i mjölkko stadiet. Dock mycket snabbare och brutalare.

Ingen av de olika situationerna har lämnat kunden helt i sticket. Ofta har man t.o.m. bytt upp sig till en bättre situation. Bytena kan skapa kortsiktig kaos, men är ofta övergående. Ovissheten kan vara besvärande. Vid upphandling kan man med gott koncentrera på systemets funktionalitet och egenskaper.

Är systemet bra eller kundstocken stor finns det alltid hopp.

Karaktäristika för de olika stadierna är:


Kommentarer från varje år:

Kommentarer  2015

Se och hör presentation på Youtube

Kommentarer  2012

Se video på Youtube. 

Kommentarer efter 2010

Senaste kommentarer till 2007-2010 års uppdatering av Bostonmatrisen kan fås på streaming video presentation vid expoIT24 mässan. Gå dit genom att klicka här! Presentationer kan görs i föredragform och vid möten. Youtube presentationer kommer.

Kommentarer 8 mars 2005

Dramatiken fortsätter – nu börjar tredje akten.

Första akten började i januari 2002, då såg vi lugnet före stormen. Affärssystemen närmade sig sakta ”Doggie” stadiet som vi beskrev med Boston matrisen. Jag kunde på denna krönika med stor sannolikhet förutse betydelsefulla fusioner och uppköp bland leverantörerna. Detta inträffande. 

Den andra akten som började i juni 2003, kunde vi se att de flesta leverantörerna sökte nya målgrupper. Leverantörernas befintliga målgrupper räckte helt enkelt inte till. Det var ”slutsålt”. SAP paketerade om sitt R/3 system till att passa mellanstora företag. SAP tillhandahöll en färdig parameteruppsättning för varje bransch. Helt plötsligt kunde SAP systemet installeras med rimliga insatser och en kostnadsbild som passade mellanstora företag. I Sverige var Implema pionjärer att genomföra snabba SAP installationer. På samma sätt vände sig SAP till småföretag med det förvärvade systemet SAP Business One. Numera kan SAP leverera affärssystem till praktiskt taget alla organisationer oberoende av bransch och storlek. SAP är nu positionerade i en tidig fas av mjölkkostadiet för sina tre produkter. De ”större” modellerna av SAP har genomgått en kraftig och kostsam redesign för att passa dagens integreringssträvanden med arkitekturer och komponenter som SOAP, web services, Service Oriented Architecture - SOA. SAP kan därmed bibehålla sin samma position från sommaren 2003  Mycket talar för fortsatt god lönsamhet för SAP. SAP kämpar fortfarande med sitt gamla spöke om att vara komplexa och dyra angreppssätt. Allt görs för att bli av med det ryktet.

Tredje akten börjar nu. Som alla goda teaterstycken kommer den all sluta med bråd död för många leverantörer och system. Aktörerna bland affärssystemleverantörerna i ”baby” stadiet har tidigare varit nyetablerade entreprenörer. Nu är helt plötsligt Oracle (med Netsuite oc Fusion), Microsoft, Intentia dominerande i Baby stadiet. Vi hittar bara svenska Hybron Nova och Ataio i denna sektor. Vi vet inte om VISMA på allvar kommer att fullfölja sin produktutveckling av VISMA X. Mycket talar för att Visma istället utveklar vertikala lösningar till Microsofts Business Solutions konceptet. Det gäller även för Scala/ Epicor koncernen.

Movex Collaboration har inte rört sig ur fläcken i stjärnstadiet sedan sommaren 2003. Jag trodde mycket på dom i första akten. De förtjänar ett bättre öde, då de första av alla leverantörer, redan 1995, förutsåg behovet av integrering vid komplex teknisk samverkan  av exempelvis e-Handel system i Apache miljö med lagersystem i andra tekniska plattformar på andra sidan brandväggen. 

Om nu dom stora aktörerna står för återväxten i Baby stadiet, vad händer då med de system som närmar sig Doggie-stadiet. Det är för sent att utveckla en baby. För dom återstår bara: 

Att förvärva system och leverantörer som ligger tidigare i  Boston matrisen. Microsoft, Oracle och SAP kommer att hela tiden flåsa dom i ryggen. Detta gäller även aktörer som vänder sig till småföretagen. Men dom stora drakarna har de senaste 2 åren riktat sina ansträngningar mot småföretagen.  Detta är ett helt nytt fenomen. Småföretagsmålgruppen har varit skyddade på de inhemska marknaden. Helt plötsligt står den stora affärssystemslaget i Gnosjö, Småland. Där köper man fortfarande affärssystem, de är ofta små tillverkade företag. De stora drakarna är närvarande där. Jag såg igår en stor neonskylt från ORACLE …. i Värnamo. Slagfältet är markerat 

Affärssystemmarkanden har därmed blivit mogen. Vem kommer inte ihåg utbudet på orbehandlare till PC i slutet på 1980 talet. Då hade vi 60 (sextio) ordbehandlare att välja på. 56 av dem var svenska. Nu finns bara en att välja. Den är inte svensk. För närvarande har vi 120 affärssystem att välja på……..

Jag hoppas på fortsatt mångfald. Är det ett rimligt hopp? Eller har drakarna underskattat svårigheterna med att globalisera sina affärssystem till småföretagen? Eller kommer vi med integreringskoncepten med SOA etc blir för komplexa 

Upplösningen av dramat får vi vid nästa uppdatering av Boston matrisen

Kommentarer till uppdatering juni 2003

Som jag förutsåg i januari 2002 har kartan i Bostonmatrisen för affärssystem förändrats dramatiskt. Främst genom fusioner mellan leverantörerna. Den scenförändringen kommer att fortsätta. En del leverantörerna går samman med konkurrenter som också har föråldrade produkter. Skälet är naturligtvis att stärka sina marknadspositioner och marknadsandelar. JD Edwards gick samman med Peoplesoft. Några dagar senare lägger Oracle ett bud på JD Edwards/Peoplesoft tillsammans. Alla tre är i gränslandet mellan stjärn- och mjölkko stadiet. Microsoft sammanförde Great Plains och Navision. Även dessa har parallella positioner. BPCS förs samman med Baan. Samma sak där. I stället borde de snegla på partnerskap med nykomlingar i Baby stadiet. Eller varför inte föda upp en egen baby. Men det är svårt. Det är lättare att köpa upp en Baby än att föda upp en.

Ett annat fenomen är att många aktörer som tidigare vänt sig till större kunder har börjat intressera sig för små och mellanstora kunder. Vanligtvis har de gjort det med nya innovativa produkter som anskaffats genom förvärv eller partnerskap. Exempel på det är SAP, som lanserat SAP Businenss One. Det systemet är ursprungligen utvecklat av ett israeliskt företag. Och Oracle har i USA, Storbritannien och Australien lanserat Oracle Small Business Suite för små företag. Dessa aktörer har funnit att storföretagssegmentet har blivit mättat på affärssystem och söker därför små- och mellanstora företag som sina nya kunder. Försäljningen av affärssystem för dessa förväntas få en stark tillväxt. Det ska bli intressant att se om de har förmågan att förstå de mindre företagens behov. Konkurrenterna brukar komma underifrån. Nu kommer de plötsligt uppifrån av stora drakar som IBM, Microsoft Business Solutions, Oracle och SAP

Det märkliga är att endast ett fåtal Babies har kommit upp på arenan. Det borde vara flera med tanke på att många Mjölkko system är på väg in i Doggie stadiet. Det finns ett stort behov av att integrera affärssystem med system som e-Handel och CRM. De ligger ofta på helt andra tekniska plattformar än affärssystemet. Firewalls och andra tekniska hinder försvårar integreringen. De flesta ledande affärssystemen är inte från början designad för sådana integreringar. Då kan man göra en kostsam redesign, som SAP har gjort med SAP R/3. Man kan också utveckla ett helt nytt system, på det sätt som Intentia gjort med Movex Collaboration. Även det är mycket kostsamt.

Nya entreprenörer brukar vara betydligt mer kostnadseffektiva, då de utvecklar system med helt ny teknik. Det var nog det Larry Ellison insåg när han 1998 placerade 40 miljoner US-dollar i ett nyetablerat företag, Netledger. År 2000 lanserade Netledger ett helt web-baserat system för småföretag. Över 6000 licenser är sålda. Dessa 40 miljoner dollar räckte inte bara till produktutveckling utan även till introduktion på marknaden. Numera säljer även Oracle detta system under varunamnet Oracle Small Business Solutions. Om Oracle själva skulle ha utvecklat systemet skulle knappast 40 miljoner dollar ha räckt. Stora organisationer är betydligt kostsammare vid produktutveckling. Intentia spenderade mer än 150 miljoner dollar. Inom Oracle hade man säkert hamnat på samma nivå. Larry Ellison är en klok man.

Prova gärna systemet på webben:
http://www.netledger.com
och känn en doft av hur framtida affärssystem kommer att lukta.

Ataio har likartad teknik som NetLedger, men siktar på en målgrupp som är något större och kan jämföras med IBS, IFS, Intentia och Jeeves. Ataio är startat av två entreprenörer och har inte kommit lika långt som Netledger ännu. Så vem köper upp Ataio. Är dom till salu? XOR Connect är samma andas barn. Det finns säkert andra entreprenörer som snart kommer att ge sig tillkänna. Tiden är rätt. Nya behov finns och motsvarande teknik finns.

Scala har gått igenom ett beundransvärt stålbad. Genom att avveckla ekonomiska engagemang i återförsäljarledet har de samtidigt gjort en kraftigfull face-lift av Scala i Doggie stadiet och positionerat om den till Mjölkko stadiet med namnet iScala. Eftersom de numera har god ekonomi kan de själva välja om de ska bli uppköpta eller köpa upp någon konkurrent. De kommer att behöva en ersättningsprodukt senast om 5 år. De har lagt ned utvecklingen av en egen ersättningsprodukt.

Rekordet i face-lifts har nog WM-data. De har på sista 7 åren gått baklänges i Boston matrisen med upprepade face-lifts med den ursprungliga produkten EMS till Prosit/X, Prosit Open, Prosit 4 Objectives och slutligen till Raindance. Mästerligt! Om jag inte minns fel, var WM-data före alla konkurrenter med att lägga på browser användargränssnitt på sitt affärssystem.

Kommentarer till uppdatering januari 2002

SAP behåller greppet om marknaden och förblir den enskilt största aktören med en marknadsandel på 12% av den globala marknaden. Kraftfull re-design har genomförts för att kunna integrera SAP R/3 med CRM, e-Business, SCM, APS och andra nya tillämningar. Klart ledande i att införa företagsportaler genom förvärvet och utnyttjandet av TopTier (se http://www.sapportals.com/ eller http://www.gartner.com/reprints/sap/99677.html )

Intentia har ännu inte på allvar kommit igång med Movex Collaboration. Den officiella lanseringen kom först i slutet av 2001, trots att betaversioner har funnits installerade sedan 1999. Förhoppningsvis betyder det att de flesta ”barnsjukdomarna” är kurerade. Intentia har framgångsrikt etablerat nya marknadsföringskanaler för att också nå ”icke” IBM AS/400 kunder. Kanske lossnar det nu ....

Intressantaste nykomlingen är kanske Axapta från Navision. Det är ett affärssystem, som är designat för det utvidgade ERP konceptet med CRM och e-Business funktionalitet. Andra aktörer än Intentia och Navision har klarat detta via omfattande re-design men med arkitektoniska kompromisser som följd. Användarna tycks vara mycket nöjda med Axapta, vilket är mycket ovanligt när det gäller nyintroducerade system.

Scala har lagt med sina projekt, Sarek och Polaris. I stället har de via ”face-lifts” introducerat en ny attraktiv version, Scala 2, som kommer att förlänga livslängden på Scala systemet. Men fortfarande, den är en face-lift ……..

Jag har även lagt in affärssystem med MPS funktionalitet för mindre företag i Boston matrisen. De är Damaps, Garp, Monitor och Swelog. Utbudet i denna nisch är litet, trots att Sverige har många mindre mekaniska verkstäder.

Många aktörer är i "mjölkkostadiet". De börjar närma sig den "urätna skålen". En del är redan där. Spagetti koden börjar bli svår att underhålla. Vad kommer att hända med dessa leverantörer. Kan Intentia och Navision utnyttja detta faktum? Ingen leverantör har lyckats göra två kompletta rundor i rad genom Bostonmatrisen.....

Nästa uppdatering, 2003-2004, kan innebära dramatiska förändringar.

Kommentarer till uppdatering februari 2000

BOSTON MATRISEN UPPDATERAD FÖR DE STÖRSTA AFFÄRSSYSTEMEN

JD Edwards har en utmärkt position att överta ledarrollen från SAP. OneWorld från JD Edwards har hunnit bli det första beprövad objektorienterade ERP systemet.

Intentias OO MOVEX kan komma att överraska. OO MOVEX har bättre arkitektur an OneWorld, men kommer användarna att ta det till sig? Det är bråttom att få bort alla barnsjukdomarna. OO MOVEX har just kommit ur beta status. Intentia kommer att kraftigt utvidga sin målgrupp. Därför söker sig Intentia till samarbetspartner som snabbt kan installera systemet. De kommer nu inte enbart inrikta sig på IBM AS/400 användare.

Sedan föregående uppdatering har GEAC/Smartstream och SAA/BPCS inte avancerat alls i Boston matrisen. De har haft svårt att komma till "mjölkko" kvadranten. Det är där det var meningen att de skulle börja tjäna pengar.

De renodlade Client/server ERP systemen har nu avancerat en bit in i Stjärnstadiet, där systemen äntligen blivit stabila. Men dessa leverantörer är inte många. Få leverantörer lyckades utveckla C/S system med distribuerad bearbetning och datalagring.

De flesta aktörerna i "mjölkkostadiet" börjar närma sig den "urätna skålen". Spagetti koden börjar bli svår att underhålla. Vad kommer att hända med dessa leverantörer. Och vad kommer att hända med SAP. Kommer SAP's finansiella styrka att räcka? Ingen leverantör har lyckats göra två kompletta rundor i rad genom Bostonmatrisen.....

Nästa uppdatering kan bli en mardröm.

Affärssystem omnämnda i Boston matrisen (sökord):

Scala Polaris, Prosit for Objectives, Ergosoft WIN, OO ASW San Francisco, OO Movex, BPCS, JD Edward's One World, Navision, IFS Applications, SmartStream, XOR Control, Jeeves, VISMA Business, Maconomy, Axapta, Agresso, Baan ERP, PeopleSoft, SAP R/3, Concorde XAL, Exact, Bravad, Orion, Prosit Open, Bravo, IM*ESS, Oracle Application, CROM Pro, adeEKO, Prosit Open, JD Edward's Classic, Devis and Guda/X.

Karaktäristika för de olika stadierna är:

Baby
. Teknologi: Het och oprövad
· Leverantör: Entreprenör eller väletablerad
· Support: Improviserad
· Funktionalitet: Basic
· Driftsäkerhet: Barnsjukdomar
· Kostnad: Låg
· Kundbas: Obefintlig/ liten

Stjärna
· Teknologi: Beprövad modern
· Leverantör: Växande eller väletablerad
· Support: Strukturerad
· Funktionalitet: Många tillägg och nya möjligheter
· Driftsäkerhet: Ökad stabilitet
· Kostnad: Moderat
· Kundbas: Kraftig tillväxt

Mjölkko
· Teknologi: Face-lifts
· Leverantör: Väletablerad
· Support: Byråkratisk
· Funktionalitet: Nya kringrutiner
· Driftsäkerhet: Stabil
· Kostnad: Hög
· Kundbas: Stor

Doggie
· Teknologi: Gammal
· Leverantör: Stagnerande
· Support: Handlingsförlamad
· Funktionalitet: Inga tillägg
· Driftsäkerhet: Labil
· Kostnad: Oacceptabelt hög
· Kundbas: Minskande

Sören Janstål

Tel 08-446 07 71

 


English

 Klicka här för presentation av Sören Janstål. Eller se och hör presentation på YoutubeERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika