Fun

Sören Janstål


Tel 08 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål

l

I huvudet på en upphandlingskonsult

Ingress

XXX YYY var k

(Boken byggs kontinuerligt på. Kolla för fortsättning)

Personerna:

XXX YYY, gift med Anna, en pensionerad hacker, med förflutet som management konsult. Anna Walle Gua, överläkare och docent vid sjukhuset och institutet

Kommande nyckelord: upphandlingskonsult, Boca Raton, Järfälla, Gävle Seattle, KTH, företagsekonomi, världens första hacker, 1971, IBM, AGA, Posten, Microsoft, Computer Sweden, Dataföreningen, Affärssystem, ERP, programmering, PL/1, APL, SoP, Info center, managementkonsult, ledningskonsult

Kapitel 1

Text

Anteckningar för kommande bruk:

Text

Stolpar

(Osynlig)

Fundera på upptakt och slut