”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Bloor Research Group:

Parallel Database Technology

An Evaluation and Comparison of Scalable Systems


EnglishEnglish

Utvärderingsrapporten, Parallel Database Technology: An Evaluation and Comparison of Scalable Systems, från september 1995, är på 546 sidor med engelsk text. Den beskriver och 11 DBMS produkter och 14 parallella datorer:

The DBMS Products

 •  ADABAS D (Software AG)
 •  DB2/6000 Parallel Edition (IBM)
 •  Informix DSA (Informix)
 •  Navigation Server (Sybase)
 •  NonStop SQL/MP (Tandem)
 •  OpenINGRES (CA)
 •  Oracle 7 (Oracle)
 •  OracleRdb (Oracle)
 •  Red Brick Warehouse (Red Brick)
 •  Teradata (AT T GIS)
 •  WX9000 RDS (White Cross)

The Parallel Computers

 •  3600 (AT T GIS)
 •  8400 (Digital)
 •  CS6400 (Cray Research)
 •  CS2 (Meiko)
 •  Exemplar (Convex)
 •  Goldrush MegaSERVER (ICL)
 •  Himalaya (Tandem)
 •  nCUBE2  nCUBE3 (nCUBE)
 •  OPUS (Unisys)
 •  POWER CHALLENGE (SGI)
 •  Reliant RM1000 (Pyramid)
 •  RS6000/SP (V.2) (IBM)
 •  Symmetry (Sequent)
 •  WX9000 (White Cross)


Närbesläktade utvärderingsrapport:


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Senast ändrad 99-09-08