”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Bloor Research Group:

The Realities of O/S Scalability

EnglishEnglish

Utvärderingsrapporten, The Realities of O/S Scalability, från oktober 1997 består av 103 sidor. Den beskriver och utvärderar 4 produkter:

 Operating System  Compiler  Version
 IBM OS/2 Warp 4 Advanced SMP  IBM Visual Age C++  3.0
 Microsoft Windows NT4.0  Microsoft Visual C++  4.0
 Sun Solaris 2.5.1  Gnu C++  
 Novell NetWare 4.11  Watcom C++  10.6

För en mer detaljerad beskrivning se den engelska!


Närbesläktad utvärdering:


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Senast ändrad onsdag 8 maj 2002