”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Bloor Research Group:

The Realities of Network Computing

Utgiven i mars 1998

EnglishEnglish

Vem bör köpa denna rapport?

IT chefer

 • Förstå de basala frågorna och teknologierna för i att ge en hanterbar, växande och kostnadseffektiv IT struktur.
 • Förstå möjligheterna du har med den befintliga teknologin och fördelarna och nackdelarna med de nya alternativen.

Hård- och mjukvaror försäljare

 • Var bered på kunder som är informerade av Bloor Researchs ansedda syn på marknaden.

System integrerare och Outsourcing företag

 • Förstå fördelar och nackdelar i de olika sätten att nå en bra nätverksdator miljö med minimala kostnader


Rapportens innehåll

Vi har talat med de stora hård- och mjukvaror utvecklarna och undersökt vad de sagt oss, för att komma fram till hur långt fram de verkligen ligger just nu och var de kommer att ligga i framtiden.

Viktig PC-teknologi är beskriven, vi har även undersökt server-based execution och hur man hanterar central server space. De huvudsakliga frågorna vi besvarar är:

 • Vilka hård- och mjukvaror är tillgängliga just nu?
 • Vilka är de viktiga frågorna?
 • Vad kommer framtiden att ge?
 • Har NC missat tåget?
 • Står det fortfarande mellan NC och PC; eller har teknologin gått vidare?
 • Vilka är valmöjligheterna i framtiden?
 • Vad bör man tänka på?
 • Vad bör du göra nu - vänta eller gå vidare?

För en mer detaljerad beskrivning se den engelska sidan!


Närbesläktade utvärderingsrapport:


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Senast ändrad 99-09-21