”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Bloor Research Group:

Data Warehousing
Tools & Solutions


EnglishEnglish

Utvärderingsrapporten, Data Warehousing: Tools and Solutions, från maj 1997. Den beskriver och utvärderar 19 utvecklingsverktyg:

Product Vendor
BusinessMetrics Valstar
Clementine ISL
Constellar Hub Constellar
DataDirect Intersolv
DataLogic/R REDUCT & Lobbe
Data Stage VMARK
Enterprise/Integrator Apertus
ETI EXTRACT ETI
GroundWorks & Terrain Cayenne Software
Innovative W'House Sol. Innovative Group
Integrity Vality Technology
Intelligent Warehouse Hewlett-Packard
KnowledgeSEEKER Angoss
OmniEnterprise Praxis
PASSPORT Carleton
PowerMart Suite Informatica
Rochade Viasoft
Transtar Repository Winsoft
XPertRule Profiler Attar Software

För en mer detaljerad beskrivning se den engelska!


Närbesläktade utvärderingsrapport:


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Senast ändrad 00-12-09