*************A ****************************************************************

**********A ****A**************************************************************

********A*********A*******RRRRRRRR****GGGGGG***OOOOOO***SSSSSSSS

*****AAAAAAAAAAA*****R*******R*****G*******G***O******O***SSSSSSSS

***A*******************A***R*************GGGGGG***OOOOOO***SSSSSSSS

***************************************************G***************************

*********************************************GGGGG***************************


Argos Data för totallösningar.

Denna sida har besökts gånger sedan 17 maj 1998

Userid: DATXXX

Password: xxxx (se på lappen bakom skärmen)


Sidan är som alla andra under konstruktion.

Värdens första fest med egen websida. Eftersläckning lär pågå fortfarande.


3270-BROWSER (garanterat dum, även vid emulering) for www.

Integrated with
IRMA for Windows Turbo ZARAH SWEA Classic DCF - Nästa version även med ord
Profs - Office för amatörer KBR - Kan Betala med Råge FIRE for Walls 3270 emulation for Mac o PC
Total Åtagande APL - Another Programming Language Datacentraler köpes/säljes  ZARAH rån
BAKOM - Övervakning bakifrån  Outsourcing Insourcing Back & Forth Sourcing

Kontor i BP huset - Bomans Palats.


Till Data Research DPU index.