Söktips

För att hitta det man söker kan det vara bra att veta vilka extraparametrar som kan användas vid sökning. Dessa illustreras nedan med exempel.

Antag att databasen innehåller fem affärssystem med följande namn:
1: Agresso
2: Hogia Affärssystem
3: Visma Control
4: Visma Global
5: Vision

Nedan följer några exempel där sökningen står i fet stil och de system som hittades står med siffror efteråt. Exempel:
visma 3,4
innebär att "visma" (utan citattecken) skrevs in i sökrutan och gav träff på system nr 3 och 4 (d.v.s. Visma Control och Visma Global)

Sökningen är oberoende av små/stora bokstäver:
Agresso 1
agresso 1
AGRESSO 1

Flera sökord separeras med mellanslag eller komma. Sökningen returnerar de system där något av orden finns med
agresso hogia 1,2
visma, hogia 2,3,4

" " (citattecken): söker på den exakta frasen
"visma control" 3
visma control 3, 4

+ (plustecken) framför ord: ordet måste finnas med för varje system i sökresultatet.
+agresso hogia 1 (eftersom 2 inte innehåller ordet "agresso")
+agresso +hogia <ingen träff> (inget av systemen innehåller båda orden)

- (minustecken/bindestreck) framför ord: ordet får inte finnas med i sökresultatet
visma -control 4 (både 3 och 4 innehåller ordet "visma", men 3 innehåller "control" som inte fick förekomma)

* (stjärna / asterisk) efter en del av ett ord: hittar ord som börjar med orddelen
vis* 3, 4, 5 (båda Visma-systemen samt Vision börjar på "vis")