”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Seminarium
Utvärdering och upphandling av IT

Medverkande

Sören Janstål, VD och upphandlingskonsult vid Data Research DPU ab, Lidingö. Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är van seminarieledare. Han gör kontinuerliga analyser, utvärderingar hjälper klienter att upphandla standardsystem.

Ingel Rabenius, SÄKINFO HB, Stocksund. Jur. kand, egen företagare inom IT-juridik och IT-säkerhet. F.d. ordförande i Svenska Föreningen för ADB och Juridik. Anlitad av företag, myndigheter och organisationer för uppdrag rörande datarättsliga utredningar och rådgivning inom IT/juridik, ADB-avtal, säkerhetsrevisioner och rådgivning IT/säkerhet, utbildning m.m.

- För pris och villkor för företagsintern workshop klicka här eller ring Sören Janstål 070-727 67 95
- För kostnadsfri och förutsättnigslös presentation klicka här. eller ring Sören Janstål, 070-727 67 95.

Tillbaka till meny för utbildning

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris ovan
- Halvdag. Se pris ovan
- Heldag. Se pris ovan

Workshop som handlar om att anskaffa och införa standardsystem

- Att kartlägga marknadsutbudet
- Hur får vi leverantören att avge jämförbara offerter
- Metodik för att jämföra olika system
- Riksbedömning vid införande av valt system
- Eliminering av oönskade effekter
- Juridiska aspekter på avtal

IT genomgår för närvarande ett omvälvande generationsskifte. Begrepp som Client/server, objektorientering, world wide web, 32-bits PC och workflow applikationer skapar helt nya möjligheter att effektivisera verksamhetsstyrningen. Standardsystem tar nu snabbt, efter en trög start, till sig dessa nya möjligheter.

Hur skaffar vi oss information om vilka dessa möjligheter är?
Hur väljer vi rätt system?
Vilka är riskerna med valt system?
Vilka är dom juridiska konsekvenserna för valt alternativ?

Workshopen ger dig en bred insikt i planering och införande av standardsystem. Tyngdpunkten i programmet ligger på de mest kritiska momenten i denna process:

- kartläggning av utbud
- valmetodik
- riskbedömning och riskeliminering
- avtal

Under Workshopen varvas teoriavsnitt med samtal och praktiska övningar

Workshopen vänder sig till:

- Ekonomichefer
- Controllers
- Administrativ chefer
- IT-chefer
- Systemchefer
- Projektledare
- Konsulter
- Personal som är involverad i anskaffning och införande av standardsystem

- För pris och villkor för företagsintern workshop klicka här eller ring Sören Janstål 070-727 67 95
- För kostnadsfri och förutsättnigslös presentation klicka här. eller ring Sören Janstål, 070-727 67 95.

Agenda

- Kartläggning av utbud
- Hur väljer Du ett standardsystem
- Kan vi påverka utformningen av leverantörernas offerter så att de blir jämförbara?
- Vilken betydelse skall vi ge användarvänlighet?
- Har bakomliggande teknik, såsom Client/server och objektorientering, någon betydelse för vårt val?

Juridiska frågor kring upphandling av programvara

 • Datorprogram - produkt eller tjänst?
 • Grundläggande lagstiftning
  • avtalslagen, köplagen, lagen om upphovsrätt
 • Standardavtal
  • syfte och användningsområden
  • för- och nackdelar
  • vad bör man särskilt tänka på?
  • några vanliga standardavtal (Avtal 90, ABDAKA-93, Licensavtal)
 • Programvaruupphandling hos stat och kommun
  • lagen om offentlig upphandling
  • huvudregler vid upphandlingen

Kostnadsberäkning

 • Genomgång av kostnadskomponenter
  • licenskostnader
  • run-time licenser
  • tillägg och modifieringar
  • uppgradering
  • utbildning
  • hårdvara
  • systemets livslängd
 • Kalkylmodell

Leverantör

 • Överlevnadsförmåga
 • Produktstrategi

Utvärdering

 • Vikting och bedömning av egenskaper
 • "Måste" krav och önskemål

Potentiell problemanalys

 • Vad kan gå fel?
 • Bedömning av sannolikhet och konsekvenser
 • Preventiva och beredskapsåtgärder

- För pris och villkor för företagsintern workshop klicka här eller ring Sören Janstål 070-727 67 95
- För kostnadsfri och förutsättnigslös presentation klicka här. eller ring Sören Janstål, 070-727 67 95.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika