”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Dokumenthantering

Ovum Evaluates: Document Management

EnglishEnglish


U
tvärderingsrapporten, Ovum Evaluates: Document Management, från augusti 1998. Rapporten består av tre delar som levereras var och en för sig. Septemberdelen innehåller utvärdering av Documentum, PC Docs och Formats, oktoberdelen Eastman, Lotus och Open Text, och i slutet av året levereras den sista delen som innehåller resten av utvärderingen. Rapporten kan fås i pappersformat eller cd+pappersformat. Den innehåller detaljerade utvärderingar för:

Documentum
Eastman Software
FileNet
Information Dimensions
IntraNet Solutions
Lotus/IBM
Open Text
PC DOCS
Siemens Nixdorf

Tänker Ni investera i dokumenthantering kommer denna rapport att vara en god hjälp. Ni slipper göra en marknadsinventering. Ni får hjälp med specifikation av detaljkrav och Ni kan redan nu få bedömningar och jämförelser av systemen.

För mer detaljerad beskrivning se den engelska sidan.


Närbesläktad utvärderingERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika


Ändrad senast 1999-08-29