”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


EnglishEnglish

Info önskas

Denna sida har utgått

Sänd mig mer information om:

Utvärderingsrapporter från The Bloor Research Group

Business Intelligence through Data Mining
CASE Tools: An Evaluation and Comparison
CAST (Computer Aided Systems Testing) Tools: An Evaluation and Comparison
Database: An Evaluation and Comparison
Data Warehousing: Tools and Solutions
Distributed Systems Management Tools: An Evaluation and Comparison
EIS Tools in the Data Warehouse: An Evaluation and Comparison
Enterprise by other means
The Enterprise By Other Means- an NC Survey
Enterprise in Transition
Enterprise Client/Server Development Tools: An Evaluation and Comparison
Fast Development Software: An Evaluation and Comparison
Internet, Intranet and the Enterprise
Internet Security Issues and Solutions
Parallel Database Technology: An Evaluation and Comparison of Scalable Systems
The Realities of Network Computing
The Realities of O/S Scalability
Testing Tools: CAST for the Millennium and Beyond
Web Based and Client Side Development Tools: an Evaluation & Comparison
Year 2000 Solution Tools: An Evaluation and Comparison


Utvärderingsrapporter från Computer Technology Research Corp.

Advanced Security Strategies:Protecting Today's E-buisness Environment
Client/Server Application Development: Tools and Techniques
Computer Telephony: Integrating Enterprise Communications
Convergence of Wireless Technology and Enterprise Networks: Integrating the Internet
E-commerce: Implementing Global Marketing Strategies
E-commerce Security Strategies: Protecting the Enterprise
E-commerce Success: Building a Global Business Architecture
Enterprise Resource Planning: Integrating Applications and Business Processes across the Enterprise
ERP-The Next Generation: ERP Is Web Enabled for E-business
Implementing Enterprise Portals: Integration Strategies for Intranet, Extranet, and Internet Resources
Implementing Next-generation E-business Strategies
The Information Technology Security Report for the 21st Century: Security HOTT Guide
Internet2: The Future of the Internet and Next-generation Initiatives
Network Security: Developing and Implementing Effective Enterprise Strategies
Reengineering Business for Success in the Internet Age: Business-to-Business E-commerce Strategies
Virtual Private Networks: Achieving Secure Internet Commerce and Enterprisewide Communications
Web Commerce: Developing and Implementing Effective Business Solutions
Web Site Success: Strategies, Benchmarks, and Best Practices
XML: Strategic Analysis of XML for Web Application Development


Utvärderingsrapporter från IT Research

The Forecasting Report
Internet Legacy Connectivity
R/3 Platforms: Windows NT vs. the Competition


Utvärderingsrapporter från Ovum Ltd

Ovum Evaluates: Application Servers
Ovum: The Bandwidth Explosion
Ovum Evaluates: Service Management for E-business Applications
Ovum Evaluates: Configuration Management
Ovum Evaluates: Corporate Financial Systems
Ovum Evaluates: CRM in Front Office
Ovum Evaluates: Data Warehousing Tools and Strategies
Ovum Evaluates: Document Management
Ovum Evaluates: Enterprise Business Applications
Ovum Evaluates: Enterprise Middleware
Ovum Evaluates: ERP
Ovum Evaluates: OLAP
Ovum Evaluates: Software Testing Tools
Ovum Evaluates: Web Development Tools


Newsletter från Dennis Keeling

Dennis Keeling´s Finance IT Update


Utvärdering från DPU

DPU: Att välja rätt produkt för analys av affärsdata- OLAP
Faktainsamlingsformulär för utvärdering av Affärs- och ekonomisystem
Checklista för utvärdering av Säljstödssystem (kommande).


Telecom rapporter från BRC Consultancy och Ovum Ltd

Telecom rapporter


Kontakta mig om konsulttjänster inom upphandling och utvärdering av datasystem.
Kontakta mig/ sänd information om utbildning inom upphandling och utvärdering av datorsystem.

Sätt upp mig på distributionslistan för kommande information.
------------->E-mail Vanlig post


Sätt inte upp mig / stryk mig från distributionslistan.
------------->Slutat. Annat skälJag är intresserad av att Data Research DPU tar fram utvärderingar för nedanstående typer av program- och hårdvaror:

Namn och adress:

E-mail adress:


Övrig önskad Info:ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Ändrad senast 08-05-10